Fakta

Kontaktperson:
Carolin Schütze
Finansiär:
  • FORTE
Ansvarig vid Mau:
Carolin Schütze
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Lisa Wallander - Lund University
Affilierade:
  • Eva Van Belle - Vrije Universiteit Brussels
  • Tamara Gutfleisch - University of Mannheim
Projektperiod:
01 mars 2024 - 31 augusti 2027

Om projektet

Projektet syftar till att undersöka den eventuella förekomsten av särbehandling i beslutsfattandet inom den svenska Arbetsförmedlingen. Specifikt ska projektet undersöka beslut relaterade till handläggares val av aktiva arbetsmarknadsprogram för olika kategorier av jobbsökande. Detta forskningsprojekt bidrar till flera forskningsfält genom att empiriskt belysa om och i så fall hur handläggares val av arbetsmarknadsprogram varierar för olika arbetssökande grupper samt vilka motiveringar som ligger bakom besluten.