Presentation

Sayaka Osanami Törngren är docent i internationell migration och etniska relationer (IMER) och för närvarande forskar hon på heltid vid forskningscentret Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare.

Osanami Törngrens forskning handlar om frågor kopplade till ras och rasifiering, rasism och diskriminering samt ojämlikhet. Hon har lång erfarenhet av att bedriva och leda externfinansierad forskning – EU-projekt såväl som nationellt finansierade projekt. Hennes arbete innebär internationellt och tvärsektoriellt samarbete.

Hon tog sin grundexamen vid Sophia University, Tokyo och disputerade vid Malmö/Linköpings universitet i ett gemensamt program. Avhandlingen Love Ain’t Got No Color- Attitudes to Interracial Marriage in Sweden belönades med Malmö högskolas pris för årets avhandling 2012.

Osanami Törngren har undervisat om rasifiering, etnicitet och identitet i International Migration and Ethnic Relations Master’s program och varit handledare för masterstudenter, bland annat för forskningspraktik och examensarbeten.

Aktuella forskningsteman

• Ras- och etniskdiskriminering i anställningsprocesser

• Bildskapande och varumärkesbyggande av Sverige och svenskhet

• Mångfald och representation på TV och reklam

• Rasial färgblindhet

Affiliation

• Center for Sustainability Research (CSR), Stockholm School of Economics (https://www.hhs.se/en/research/centers/csr/)

• Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO), Linköping University (https://liu.se/en/organisation/liu/ikos/remeso)

Aktuella uppdrag

• Biträdande redaktör för sektionen Race and Ethnicity inom tidskriften Sociology Compass (https://compass.onlinelibrary.wiley.com/journal/17519020)

• Biträdande ordforande i forskningsnätverket Nordic Migration Research (https://nordicmigrationresearch.com/)

• Medordforande i IMISCOE Standing Commitee Race, Racism and Discrimination (https://www.imiscoe.org/research/standing-committees/race-racism-and-discrimination)