Fakta

Kontaktperson:
Lotta Wendel
Finansiär:
  • Fakulteten för hälsa och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Lotta Wendel
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2025
Forskningsämne:

Om projekt

Att be om ursäkt presenterades som en väsentlig del i den ordning för hantering av klagomål inom hälso- och sjukvården som presenterades 2018. Forskning som visar att patienter ofta kan acceptera en händelse om upplevelsen valideras genom en ordentlig förklaring eller en uppriktig menad ursäkt. Samtidigt visar erfarenheterna från Apology laws i USA, att juridifiering av hanteringen av vårdskador medför en obenägenhet bland hälso- och sjukvårdspersonalen att be om ursäkt när något gått fel. I projektet undersöks hur hälso- och sjukvårdspersonal inom Barn- och ungdomsmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Region Skåne förhåller sig till validering av patienters och närståendes upplevelser.