Fakta

Kontaktperson:
Eva Elmerstig
Finansiär:
  • Fakulteten för hälsa och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Eva Elmerstig
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2026
Forskningsämne:

Om projektet

Pilotstudie: Vilka erfarenheter finns gällande hälsa och välbefinnande i samband med klimakteriet? Hur upplevs validering eller brist på validering inom hälso- och sjukvården, arbetslivet och i nära relationer när det gäller olika symtom relaterade till klimakteriet?