Presentation

PhD i klinisk psykologi; Universitetslektor; legitimerad psykolog och psykoterapeut.

Mina forskningsintressen är inom trauma och våldsutsatthet. Jag är framförallt intresserad av interpersonella trauman och har mest fokuserat på kvinnors utsatthet för sexuellt våld samt våld i nära relationer. Min forskning inkluderar allt från mer grundläggande frågor som att förstå personers erfarenheter med våld och utsatthet, hitta mekanismer för våld som överförs mellan generationer till att forska på trauma-fokuserade behandlingar. Inom dessa områden så är jag speciellt intresserad av utsatta grupper i samhället, alltså traumatiserade och våldsutsatta personer som också tillhör en utsatt grupp. Många gånger handlar det om kvinnor med lång och komplicerad historik av flertalet olika traumatiska upplevelser samt psykologiska svårigheter. Tillsammans med kollegor har jag bl.a. utvecklat, implementerat och utvärderat en evidensbaserad, trauma-fokuserad gruppbehandling för frihetsberövade kvinnor som varit utsatta för sexuella trauma. Behandlingen kallas SHARE (Survivors Healing from Abuse: Recovery through Exposure) och är baserad på exponeringsmodeller (imaginativ exponering) som görs i gruppformat.

Som legitimerad psykolog och psykoterapeut jobbar jag med evidensbaserade psykologiska behandlingar, vilket mestadels innebär kognitivbeteende terapi (KBT).

Jag är skåning från början men bodde i USA under en längre period. Disputerade i klinisk psykologi från University of Arkansas, genomförde min praktik på Medical University of South Carolina och jobbade som assistant professor på Murray State University (Kentucky).