Fakta

Kontaktperson:
Sabrina Valetti
Finansiär:
  • Knowledge Foundation
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Sabrina Valetti
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 november 2023 - 31 oktober 2027

Om projektet

Slemhinnor (även kallat mukosa), är yttre skyddande lager i våra kroppar. De skyddar bland annat våra andningsvägar och mag-tarmsystemet.  Över hälften av världens befolkning, från spädbarn till äldre, har någon form av åkomma i någon av dessa slemhinnor. Förbättrade behandlingar av dessa åkommor, via medicinering eller vaccination, skulle därmed höja livskvaliteten för många.

Syfte

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att anta ett tvärvetenskapligt helhetsperspektiv för att generera grundläggande förståelse om slemhinnornas skyddsmekanism som i sin tur underlättar för utvecklingen av nya läkemedel och behandlingsmetoder.  Forskningsstrategi är att kombinera metoder från diverse discipliner som cellulär och molekylär biologi, analytisk och fysikalisk kemi. Slutligen kommer målet att vara att utforma och utvärdera nya farmaceutiska formuleringar för att uppfylla ouppfyllda kliniska behov.

Projektet ligger i en tvärvetenskaplig miljö som involverar Biofilms - Research Center for Biointerfaces vid Malmö universitet, inom projektet Biobarriers - Health, disorders and healing, med synergistiska kopplingar till relaterade industripartners och regionala vårdgivare.