Fakta

Kontaktperson:
Johan Engblom
Finansiär:
 • KK-stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Johan Engblom
Samarbetspartners:
 • Bioglan AB
 • Galenica AB
 • In Vitro Plant – tech AB
 • Magle Chemoswed AB
 • Obducat Technologies AB
 • Pampett AB
 • Perrigo Nordic AB
 • Prebona AB
 • QPharma AB
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sanicare AB
 • Sterisol AB
 • Truly Labs AB
 • Zelmic AB
Projektperiod:
19 november 2019 - 31 oktober 2026

Biobarriärer - hälsa, besvär och läkning

Åkommor i biologiska barriärer som hud och slemhinnor påverkar alla från spädbarn till äldre. Hudtillstånd rapporterades som den fjärde ledande orsaken till icke-dödlig börda i studien Global Burden of Disease (GBD) 2013, där den största tillskrivs hudsjukdomen dermatit. Dermatologiska symptom är dessutom ofta den första manifestationen av systemisk sjukdom. Således är lösningar som förbättrar hälsan och läkningen av biologiska barriärer mycket önskvärda. Hälsotillståndet på biobarriären påverkas av flera delar: (i) mikrobiotan, (ii) de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos slemhinnor eller stratum corneum-strukturen (den döda eller mindre biologiskt aktiva vävnaden), och (iii) immunförsvarets förmåga hos värden.

Projektets huvudsyfte

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att anta ett helhetsperspektiv för att generera ny kunskap som underlättar utveckling av nya och konkurrenskraftiga produkter riktade till hälsa och läkning av biologiska barriärer. Tillsammans med 13 företag vidareutvecklar vi befintliga expertområden och skapar en ”verktygslåda” för att möjliggöra utveckling av hållbara lokala formuleringar, förhindra utveckling av trasiga barriärer, utnyttja ex vivo-modeller, och reglera mikrobiota. Visionen är att förbättra hälsa och läkning av biologiska barriärer genom att modernisera kliniska behandlingar och produkter baserade på kunskap om molekylär nivå, genererade av samarbete mellan universitet och branscher och kliniker inom ett forsknings- och utbildningsområde definierat som ”Biobarriärer - hälsa, störningar och läkning”.

Dokument för projektmedlemmar

Logga in i Box for dokument och material kopplat till forskningsprojektet. Dokumenten är endast tillgängliga för projektmedlemmar som blivit inbjudna att ta del av materialet. 

Logga in i Box för åtkomst till projektdokumenten