Fakta

Kontaktperson:
Charlotta Löfgren
Finansiär:
  • Fakulteten för hälsa och samhälle Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Charlotta Löfgren
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Karin Forsslund RFSU Malmö
Samarbetspartners:
  • Karin Forsslund RFSU Malmö
Projektperiod:
01 april 2024 - 01 april 2025
Forskningsämne:

Om projektet

Sedan 2022 ska kunskapsområdet Sexualitet, samtycke och relation ämnesintegreras i samtliga skolformer. Hur detta implementeras i anpassad skolgång är outforskat. Elever med intellektuell funktionsnedsättning har begränsade kunskaper om sexualitet, samtidigt som de är sexuellt riskutsatta. Gruppens heterogenitet, motstridiga sexuella normer, samt sociala medier utgör utmaningar i undervisningen.

Syfte

I samverkan mellan Malmö universitet och RFSU syftar projektet till att skapa fördjupad kunskap om erfarenheter av ämnesintegrerad undervisning bland personal i anpassad skolgång, vilken kan användas i utveckling av fortbildning. Cirka 15—20 personalintervjuer genomförs på skolor i Malmö. Data analyseras tematiskt och teorin sexuella script används som referensram. I Steg 2 genomförs fokusgruppsintervjuer med skolpersonal samt intervjuer med informatörer från RFSU. Projektet har betydelse för utbildning av lärare, sexologer och sjuksköterskor vid Malmö universitet och syftar övergripande till stärkt sexuell hälsa bland unga med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet knyts till Forskningsplattformen Global och glokal hälsa.