Presentation

Charlotta Löfgren (f.d. Löfgren-Mårtenson), professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier. Fil. dr. socialt arbete. Auktoriserad specialist i klinisk sexologi.

Forskningsområden

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Global sexuell hälsa, Nätdejting, Sexualitet, samtycke och relationer, Sexuella trakasserier inom akademin, Unga med intellektuell funktionsnedsättning och sexualitet, Delaktighet och internet, Professionalisering och akademisering av sexologi, Kärlek och sex på Internet, Unga, genus och pornografi.

Publikationer