Fakta

Kontaktperson:
Lina Olsson
Finansiär:
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Lina Olsson
Samarbetspartners:
  • Dr. Özlem Çelik University of Helsinki Global Development Studies
Projektperiod:
01 september 2022 - 31 augusti 2025
Forskningsämne:

Om projektet

Detta projekt analyserar den framväxande trenden att använda nya kommunala skuldinstrument – kommunala gröna obligationer – för finansiering av hållbar stadsutveckling i Sverige. Svenska kommuner har antagit en globalt ledande ställning i utfärdandet av gröna kommunala obligationer för hållbar stadsutveckling. Ny forskning har visat att medan det är oklart i vilken utsträckning hållbarhetsprojekt finansierade med kommunala gröna obligationer bidrar till en omställning mot ett hållbart samhälle finns också indikationer på att projektens omfördelande effekter negligerats. Detta forskningsprojekt undersöker om och hur nya skuldfinansieringstrenden representerar uppkomsten av en ny form av grön entreprenöriell lokal välfärdsstat, samt huruvida denna kännetecknas av en ny omfördelningspolitik. Projektet undersöker användningen av gröna kommunala obligationer i tre städer i Sverige med utgångspunkt i teorier om lokala välfärdsstater, urbant entreprenörskap och finansialisering av stadsutveckling.