Ämnet urbana studier definieras som det vetenskapliga studiet av urbana områdens innehåll, form, planering och omvandling.

Ämnet placerar sig i ett spänningsfält mellan å ena sidan sociala och kulturella praktiker och å den andra den materiella världen av globala resursflöden, bearbetade landskap, byggnader, infrastrukturer och vardagsföremål.

Urbana studier har sin bas i ämnen som:

 • arkitektur
 • etnologi
 • fastighetsvetenskap
 • företagsekonomi
 • genusvetenskap
 • kulturgeografi
 • mobilitetsstudier
 • planeringsteori
 • politisk ekonomi
 • socialgeografi
 • urbanhistoria
 • urbansociologi

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 58
Totalt antal träffar: 28

Forskarutbildning

Malmö universitet har forskarutbildning i urbana studier.

Läs mer om forskarutbildningen