Presentation

Universitetslektor i urbana studier.

Tekn. Dr. i Arkitektur, Tek. Mag. i Fysisk planering

Min forskning och undervisning kretsar främst kring frågor och problemställningar som berör planering, markpolitik och sociorumsliga maktrelationer på olika geografiska skalnivåer.