Presentation

Lina Olsson är universitetslektor och verksam som forskare och lärare på Institutionen för urbana studier. Med utgångspunkt i teorier om urban politisk ekonomi och urban rättvisa fokuserar hennes forskning på urban entreprenörialism, urban finansialisering, markpolitik, kollektivtrafikplanering och regional utveckling. Hon är initiativtagare till forskarnätverket Nordic Urban Political Economy (NUPE) och medlem i Institute of Urban Research (IUR).