Fakta

Kontaktperson:
Malin Thor Tureby
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Malin Thor Tureby
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2025
Forskningsämne:

Om projektet

Antisemitism är en farsot som underminerar tillit mellan grupper och individer i samhället och undervisning och utbildning har betraktats som de viktigaste verktygen i kampen mot antisemitismens uttryck. En nyligen publicerad studie av antisemitism i Storbritannien visade bland annat att 34 procent av britterna i åldrarna 18 till 24 år tycker att judar har ett överdrivet inflytande över de globala bank- och finanssystemen. Resultatet indikerar att det växande intresset för konspirationsteorier, särskilt online, har bidragit till att återuppliva antisemitiska konspirationsteorier. Vi ser detta som en larmsignal och menar att vi snarast behöver utbildningssatsningar för att förhindra ytterligare spridning av antisemitism. Detta är särskilt påkallat när man beaktar att undervisning om Förintelsen, en central utbildningsinsats i sammanhanget, oftast utförs med syftet att bekämpa rasism och fördomar i allmänhet snarare än antisemitism.

Syfte

Huvudsyftet med projektet blir att ta del av, främja och utveckla forsknings- och forskningsresultat om hur undervisning om antisemitism organiseras och vilken kunskap om judar, judendom och antisemitism som reproduceras i svensk skola.

Projektet kommer att arbeta med och utforska följande teman:

  • Hur utbredd är antisemitismen i svensk skola?
  • Hur organiseras och förebyggs antisemitiska handlingar och idéer i skolorna?
  • Hur organiseras undervisningen om judar som nationell minoritet?
  • I vilken utsträckning ingår den judiska minoriteten i utvecklingen av undervisningsmaterial?
  • Hur upplever judiska elever och lärare antisemitism i skolan?
  • Vilka strategier har utvecklats för att hantera och motverka antisemitism från den judiska minoriteten?
  • Hur har den judiska minoriteten bidragit till att producera och dela kunskap om judisk historia och kultur, antisemitism och Förintelsen i svensk skola?
  • Hur kan relationen mellan antisemitism och rasism teoretiseras och analyseras?