Fakta

Kontaktperson:
Sara Nilsson Mohammadi
Finansiär:
  • Doktorandtjänsten är finansierad av VR genom forskarskolan ROCIT
Ansvarig vid Mau:
Sara Nilsson Mohammadi
Projektperiod:
01 september 2022 - 30 juni 2027
Forskningsämne:

Om projektet

De flesta lärare och skolans styrdokument vill motverka rasism. Trots det visar omfattande studier att skolan reproducerar rasistiska maktordningar. Det framträder en paradox mellan vad lärare på ett medvetet plan vill åstadkomma och hur det blir i vissa av skolans praktiker. I mitt doktorandprojekt utforskar jag, genom aktionsforskning i samarbete med lärare, sätt att motverka rasism i skolan. Jag samarbetar med två grupper av lärare vid två olika kommunala högstadieskolor. Lärarna, som alla vill förbättra sina insatser mot rasism, och jag arbetar tillsammans under läsåret 2023/2024. Under detta år kommer jag också att intervjua elever till dessa lärare. Syftet med elevintervjuerna är att undersöka elevers perspektiv på rasism och sätt att motverka rasism. Teoretiskt är min ambition att kombinera relationella psykoanalytiska perspektiv med postkoloniala teorier. Förhoppningen är att arbete mot rasism ska stärkas bland de lärare som jag samarbetar med samt att derasifiering kan undersökas och utvecklas både i handling och som teoretiskt koncept.

De övergripande frågeställningarna för avhandlingen är:

  • Vad vill lärarna förändra genom att delta i aktionsforskning om derasifiering?
  • Hur formar aktionsforskningen med lärarna derasifierande praktiker i skolan?
  • Vad och hur rapporterar elever om sina erfarenheter av rasifiering och derasifiering i skolan?
  • Hur kan derasifierande praktiker generaliseras begreppsligt och praktiskt?