Fakta

Kontaktperson:
Helena Roos
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Helena Roos
Externa projektmedlemmar:
  • Anette Bagger Professor Högskolan Dalarna
Projektperiod:
31 januari 2022 - 31 augusti 2028
Forskningsämne:

Om projektet

MIL är ett forskningsprojekt där lärare tillsammans med forskare explorativt över tid undersöker matematikundervisning på lågstadiet och hur den kan vara inkluderande och likvärdig. Frågor om etik och professionellt omdöme blir centrala frågor i relation till inkludering och likvärdighet.