Presentation

Jag arbetar som biträdande lektor i matematikdidaktik, med både forskning och undervisning i min tjänst. Mitt forskningsområde är särskilda utbildningsbehov i matematik, SUM. Detta begrepp tolkar jag brett och använder det för att beskriva elever som är i behov av något särskilt utöver den vanliga undervisningen, vilket gör att det kan vara elever som kämpar med att få access till matematik såväl som elever som har stor access till matematik och behöver utmaningar för att nå vidare i sitt matematiklärande.

Utifrån perspektivet särskilda utbildningsbehov forskar jag kring inkludering i matematik. Andra begrepp som är centrala i min forskning är delaktighet och en skola för alla samt tidiga insatser.