Presentation

Jag arbetar som docent och biträdande lektor i matematikens didaktik, med både forskning och undervisning i min tjänst. Jag är även studierektor för forskarutbildningen vid naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Mitt forskningsområde är särskilda utbildningsbehov i matematik, SUM. Detta begrepp tolkar jag brett och använder det för att beskriva elever som är i behov av något särskilt utöver den vanliga undervisningen, vilket gör att det kan vara elever som kämpar med att få access till matematik såväl som elever som har stor access till matematik och behöver utmaningar för att nå vidare i sitt matematiklärande.

Utifrån perspektivet särskilda utbildningsbehov forskar jag kring inkludering och likvärdighet i matematik. Andra begrepp som är centrala i min forskning är delaktighet och en skola för alla, matematiksvårigheter samt tidiga insatser.

I nuläget driver jag två forskningsprojekt; the matheamtics is MInE (mathematics education for Inclusion and Equity) och SMADA (Specifika matematiksvårigheter – diagnos och pedagogiska och didaktiska anpassningar). Jag är också deltagare i ett projekt som heter DVI (Diversity Valued Instruction).