Fakta

Kontaktperson:
Malin Thor Tureby
Finansiär:
 • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Malin Thor Tureby
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
 • Henry Greenspan – Emeritus at University of Michigan in Ann Arbor
 • Steven High – Professor of History at Oral History and Public History Centre for Oral History and Digital Storytelling Concordia University
 • Sharon Kangisser Cohen – Director of the Eli and Diana Zborowski Centre for the Study of the Aftermath of the Holocaust Yad Vashem
 • Wulf Kansteiner – Professor at School of Culture and History Aarhus University
 • Stephen Naron – Director of the Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies Yale University
 • Christine Schmidt Deputy – Director and Head of Research Wiener Library Birkbeck
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2026
Forskningsämne:
 • Historia
 • Förintelsestudier
 • Muntlig historia
 • Kritiska kulturarvsstudier
 • Public History

Om projektet

Det övergripande syftet med projektet är att utforska hur överlevande och deras efterlevande från Förintelsen och nazisternas förföljelser, som enskilda individer eller som medlemmar av olika organisationer och föreningar, har drivit kunskapen om och minnet av Förintelsen och nazisternas förföljelser framåt. Hur kan vi förstå de överlevandes minnesaktivism i ett lokalt, svenskt och globalt sammanhang? Hur kan de överlevandes egna minnesprojekt förstås i relation till andra och liknande projekt som initierats av staten eller olika utbildnings- och kulturarvsinstitutioner?

Projektet består av två olika, men relaterade delar:

 1. Minne och aktivism. I del ett studeras hur överlevande genomfört olika minnesprojekt med anknytning till Förintelsen och andra folkmord under de gångna 80 åren.
 2. Minnen av och i aktivism. I del två utforskas hur minnet av tidigare minnesprojekt fortlever i de efterlevandes minnen, aktivism och i de organisationer som de har bildat eller ärvt efter sina släktingar.

Projektet ska resultera i ny kunskap om överlevande och deras efterlevandes minnesaktivism i ett svenskt såväl som ett transnationellt sammanhang. Genom att tillämpa och utveckla metoder från forskningsfältet muntlig historia har projektet även ett uttalat metodologiskt mål att utveckla processer för hur forskare och civilsamhällets aktörer kan lära och samskapa ny kunskap tillsammans.