Fakta

Kontaktperson:
Edith Fon
Finansiär:
  • Institutionen för kultur språk och medier vid Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Edith Fon
Projektperiod:
01 september 2023 - 31 augusti 2028
Forskningsämne:

Om projektet

Detta projekt undersöker hur multimodala litterära texter (MLT), som kombinerar olika semiotiska modaliteter för berättande, används som lärande resurser i engelska som främmande språk i mellanstadiet. Det syftar till att förstå hur lärare och elever engagerar sig med MLT, hur de skapar och tolkar mening utifrån de olika semiotiska modaliteter i texterna, och vilka fördelar och utmaningar de stöter på i processen. Projektet antar ett undersökande tillvägagångssätt för att undersöka MLT: s egenskaper, teman och användningar, och dess implikationer för språkundervisning och lärande.

  • Den första studien i projektet syftar till att ge en översikt och kategorisering av de MLT som lärare använder i klassrummet.
  • Den andra studien syftar till att undersöka bland annat hur lärare använder MLT i engelsk språkundervisning och de meningsskapandeprocesser som lärare och elever engagerar sig i vid läsning av MLTs.
  • Den tredje studien syftar till att intervjua lärare om deras erfarenheter och perspektiv om att använda MLT i klassrummet och vad de tänker kring bedömning av elevernas multimodala produktioner.