Fakta

Kontaktperson:
Annica Almståhl
Finansiär:
  • Sveriges Tandhygienistförening TePe Stiftelsen för Sjögrens syndrom
Ansvarig vid Mau:
Annica Almståhl
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Hulya Cevik-Aras docent Göteborgs universitet
  • Ulrica Almhöjd odont dr Göteborgs universitet
Samarbetspartners:
  • Folktandvården Skåne
  • Skånes universitetssjukhus
Projektperiod:
01 september 2020 - 01 september 2025
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Saliven spelar en viktig roll för att upprätthålla oral hälsa, livskvalitet och välbefinnande. Saliven skyddar, smörjer och återfuktar munslemhinnor. Svårigheter med att äta, svälja, tala, smakförändringar, en brännande känsla i slemhinnan och en ökad risk för orala sjukdomar, framförallt karies, är komplikationer som personer som lider av muntorrhet och/eller minskad salivsekretion kan uppleva. Ca 20-25 % av den vuxna befolkningen besväras av muntorrhet och hos många av dem kan en nedsatt salivsekretion eller hyposalivation konstateras. Det finns dock inget rakt samband mellan salivsekretion och muntorrhet. Detta tyder på att förändringar i salivens sammansättning också har betydelse för upplevelsen av muntorrhet.

Syfte

Det övergripande syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka salivsekretionshastighet och salivens egenskaper och sammansättning i förhållande till muntorrhet och livskvalitet hos individer med hyposalivation och/eller muntorrhet samt rutiner/omhändertagande för denna patientkategori inom tandvården.

  • Delarbete I är en enkätstudie med syftet att kartlägga allmäntandläkares och tandhygienisters omhändertagande av individer med muntorrhet samt medvetenhet om saliv och muntorrhet. Vi har utvecklat ett digitalt frågeformulär som skickats till tandläkare och tandhygienister inom allmäntandvården i 5 län i Sverige (Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Dalarna och Kalmar).
  • Delarbete II är en intervjustudie med syfte att beskriva tandläkares och tandhygienisters erfarenhet av patienter med muntorrhet. Här har vi inkluderat tandläkare och tandhygienister som arbetar både i Privattandvården och inom Folktandvården.
  • Delarbete III är en klinisk studie där tre olika grupper inkluderas; personer med primärt Sjögrens syndrom, personer som genomgått strålbehandling inom huvud- och halsregionen samt personer med läkemedelsinducerad muntorrhet. En kontrollgrupp med ålders- och könsmatchade individer med normal salivsekretion och inga muntorrhetsbesvär kommer också att ingå. En klinisk undersökning genomförs, ostimulerad och stimulerad helsalivsekretion uppmäts och personerna fyller i frågeformulär om muntorrhetsbesvär och livskvalitet. Salivens sammansättning (total proteinhalt, MUC5B koncentration) analyseras.