Presentation

Jag är tandhygienist och docent i oral hälsovetenskap. Jag är ämnesansvarig för oral hälsa. Ett av mina pågående forskningsprojekt handlar om utvärdering av ett munvårdsprogram för patienter med cancer i huvud- och halsregionen. Det andra handlar om salivsekretion och salivsammansättning i relation till muntorrhet och livskvalitet.

Forskningsprojekt