Fakta

Kontaktperson:
Malin Axelsson
Finansiär:
  • Forte
Ansvarig vid Mau:
Malin Axelsson
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Projektansvarig: Andreas Fors vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa - Göteborgs universitet
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2025
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet PCC@Work har som övergripande syfte att beskriva och utvärdera hur implementeringen av ett personcentrerat arbetssätt påverkar den arbetsrelaterade hälsan och arbetstillfredsställelsen hos hälso- och sjukvårdspersonal.