Fakta

Kontaktperson:
Malin Axelsson
Finansiär:
  • AFA
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Projektansvarig: Andreas Fors vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa - Göteborgs universitet
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:
Webbsida:
https://www.gu.se/forskning/pccwork-personcentrerat-arbetssatt-i-halso-och-sjukvarden-hur-paverkas-personalens-arbetsmiljo-och-arbetsrelaterade-halsa

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet PCC@Work har som övergripande syfte att beskriva och utvärdera hur implementeringen av ett personcentrerat arbetssätt påverkar den arbetsrelaterade hälsan och arbetstillfredsställelsen hos hälso- och sjukvårdspersonal.