Presentation

Malin Axelsson är legitimerad sjuksköterska och docent i vårdvetenskap. Forskningen fokuserar på följsamhet till läkemedelsbehandling, personlighet, symtomkontroll, sjukdomshantering och hälsorelaterad livskvalitet. Viss del av forskningen sker i samarbete med forskare i befolkningsstudierna West Sweden Asthma Study och Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten som undersöker epidemiologiska och kliniska aspekter av astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Forskningen rör även förebyggande omvårdnad genom forskningsprojektet PROSENIOR där riskbedömningar och prevention avseende fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa hos äldre personer studeras. Forskningen rör även lärande i högre utbildning och interprofessionellt lärande i Forskningsplattformen RIHDE. Forskningen fokuserar även på vårdpersonal - i forskningsprojektet HOPE undersöks hot och våld och i projektet PCC@work undersöks personcentrerat arbetssätt.

Publikationer

Aktiviteter