Fakta

Kontaktperson:
Alberto Chrysoulakis
Finansiär:
  • FORTE
Ansvarig vid Mau:
Alberto Chrysoulakis
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2026
Forskningsämne:

Om projektet

Välfärdsbrottslighet och bedrägerier riktade mot offentliga institutioner tömmer dessa på åtskilliga miljarder varje år. Det påverkar en stor del av befolkningen och riskerar att underminera medborgares allmänna tillit till myndigheter. Projekt Omega syftar till att bättre förstå kopplingarna mellan den kriminella ekonomin och kriminella nätverk, samt deras negativa konsekvenser för samhället. Sambandet mellan kriminella nätverk och välfärdsbrott i Sverige kartläggs. Projektet analyserar kopplingen mellan vålds- och narkotikabrottslighet och brottslighet rörande välfärdsbrott och bedrägeri. Utifrån detta kommer projektet att belysa kriminella nätverks struktur och karaktär med särskilt fokus på kriminell ekonomi, samt undersöka hur välfärdsbrott och andra bedrägerier kan användas för att finansiera olika former av kriminalitet. Projektet bygger primärt på data från domar som använt krypterade appar i sin bevisföring, vilket ger en unik inblick i informationsflödet inom kriminella nätverk.