Presentation

Jag är doktor i kriminologi och universitetsadjunkt vid institutionen för kriminologi. I mitt avhandlingsarbete undersökte jag varför ungdomar begår brott i vissa situationer men inte i andra, och varför ungdomar i samma situation agerar olika.

För tillfället är jag involverad i ett projekt där kommun och polis på sex olika orter i Skåne tillsammans arbetar mot öppna drogscener. Under 2023 är jag kopplad till Analyscenter vid Polisens regionkansli i Stockholm.

Jag undervisar i kriminologisk teori, forskningsmetodik och kvantitativ analys.