Presentation

Alberto är doktor i kriminologi och är för tillfället involverad i tre projekt:

  1. Skåne tillsammans mot narkotika som följer sex skånska kommuners arbete mot öppna drogscener. Tillsammans med Manne Gerell.
  2. Projekt Omega är ett postdoc-projekt som syftar till att undersöka kriminell ekonomi. Mer specifikt kopplingar mellan organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet samt bedrägeri utifrån data från (av)krypterade appar. Finansierat av Forte.
  3. När våld blir ett accepterat handlingsalternativ är ett internationellt projekt där forskare från Malmö, Cambridge och Köln undersöker våldbrottslighetens orsaksmekanismer. Tillsammans med Marie Torstensson Levander, Robert Svensson och Anna-Karin Ivert (Malmö universitet), Per-Olof H Wikström och Kyle Treiber (universitetet i Cambridge) och Clemens Kroneberg (Kölns universitet). Finansierat av Vetenskapsrådet.