Presentation

Jag är doktorand och universitetsadjunkt vid institutionen för kriminologi. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag varför ungdomar begår brott i vissa situationer men inte i andra, och varför ungdomar i samma situation agerar olika.

Jag undersöker även förändring hos ungdomar – t.ex. i deras brottsbenägenhet, umgänge med brottsliga kamrater och tid spenderad i olika situationer.

Analyserna utgår primärt ifrån det longitudinella projektet "Malmö Individual and Neighbourhood Development Study" (MINDS).

Jag undervisar också i forskningsmetodik och kvantitativ analys.