Fakta

Kontaktperson:
Tina Gudrun Jensen
Finansiär:
 • Horizon 2020
Ansvarig vid Mau:
Tina Gudrun Jensen
Samarbetspartners:
 • KU Leuven – Belgium
 • Universiteit Utrecht (UU) – Netherlands
 • Coventry University (COV) – UK
 • Universiteit Gent (UGent) – Belgium
 • Hungarian Association for Migrants – MENEDEK (MEN) – Hungary
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – France
 • University of Thessaly (UTH) – Greece
 • Sabancı University (SU) – Turkey
 • Planerladen – Dortmund (PLAN) – Germany
 • Institut für Landes‐ und Stadtentwicklungsforschung – Dortmund (ILS) – Germany
 • MolenGeek – Brussels (MG) – Belgium
Projektperiod:
01 april 2020 - 31 juli 2025
Fakultet/institution:

Om projektet

Europa har byggts upp, och fortsätter att byggas om, vid konvergensen av otaliga migrationsbanor. I det långa loppet suddas spåren efter migrationsprocesser oftast ut och lagras i det ”inhemska” samhället. Men många samhällen, aktörer i civilsamhället, myndigheter, småföretag, religiösa institutioner, fritidsföreningar etcetera har kvar spår och levande minnen av dessa migrationsprocesser, eller är aktivt engagerade i att skapa integration med relativt nyanlända migranter idag.

Vi hävdar att dessa aktörer tillsammans producerar och utgör levande ”ankomstinfrastrukturer” i städer, förorter och landsbygdssamhällen på nio olika pilotplatser i Turkiet, Grekland, Ungern, Frankrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Storbritannien.

Utöver antagandet att uppbyggnad och kanalisering av ankomst- och bosättningsprocesser kommer via formella kanaler, organ och program, visar ReROOT en bredare konstellation av aktörer, framför allt tidigare generationer av migranter som tillsammans med "infödda" är medskapare via butiker som informationscentraler, religiösa platser (kyrkor eller moskéer), lokala arbetsförmedlingar, språkkurser, frisörer, föreningsliv etc.

Överföring av kunskap, metoder och analytiska verktyg

ReROOT undersöker interaktion och överföring av kunskap och resurser mellan de som kommit först och de som har kommit senare, lagrad praxis, organisation och villkor (oavsett om de är privata eller offentliga), liksom transformationen av dessa under senare ankomstprocesser, efter 2015.

ReROOT är inriktat på att analysera, diagnostisera och dra lärdom av tidigare och nyligen genomförda transformationer av ankomst- och integrationsprocesser, med det uttalade målet att främja hållbara, evidensbaserade integrationsmetoder, policies och offentliga föreställningsvärldar.

Med hjälp av migranter och ett brett spektrum av intressenter ska ReROOT utveckla sambandet mellan migrationsmobilitet och samhällelig transformation för att göra integrationsprocesserna mer inkluderande och omfördelande.

Viktigast för ReROOT är överföringen av kunskap, metoder och analytiska verktyg, samt reflexiva metoder – till civilsamhället och intressenter inom offentlig verksamhet.

För detta ändamål utvecklar och testar ReROOT verktyg för kartläggning och plattformsprototyper för beslutsfattare och civilsamhället – för att de ska kunna fortsätta arbetet som ReROOT är en start på.