Fakta

Kontaktperson:
Anette Gjörloff Wingren
Finansiär:
  • EU RIA (Research and Innovation Action)
Ansvarig vid Mau:
Anette Gjörloff Wingren
Samarbetspartners:
  • Italien (koordinator)
  • Spanien
  • Rumänien
  • Luxemburg
  • Tyskland
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2024

Om projektet

Huvudsyftet med REVERT är att utveckla förbättrad och innovativ kombinationsbehandling baserad på individnivå. Denna ska identifiera den mest effektiva och kostnadseffektiva behandlingen för patienter med metastaserande coloncancer (mCRC) som ej går att avlägsna med operation. REVERT antar utmaningen att bättre förstå utvecklingen av mCRC på patofysiologinivå i patienter som svarar väl eller inte alls på behandling, att designa optimala strategier för individuell behandling, och därmed kunna utvärdera kombinationsbehandling och därefter kunna modifiera denna så att den anpassas till varje patient för förbättrat resultat.