Forskningsämnet cell- och molekylärbiologi omfattar både cellbiologi och molekylärbiologi. Cellbiologi innebär studier om hur organismen fungerar på cellnivå och innefattar cellens beståndsdelar, struktur och processer. Molekylärbiologi behandlar frågor om hur biologin fungerar på molekylär nivå och fokuserar ofta på molekyler och system inuti cellen, till exempel kodning av DNA till RNA och proteinsyntes.

I forskningsämnet ingår studier av immunsystemet och omfattar till exempel forskning på endocytos av celler i det medfödda immunsystemet.

Dessutom är identifiering av biologiska markörer, det vill säga mätbara indikatorer för specifika biologiska tillstånd såsom cancer, ett aktivt forskningsområde liksom metoder för igenkänning, bindning och analys av de identifierade biomarkörerna. Vidare är kunskapen om att ta fram komplexa cellmodeller som motsvarar särskilda biobarriärer, till exempel hud och slemhinna, i fokus.

Centrala kunskapsfält och metoder i sammanhanget är cellodling, flödescytometri, mikroskopi, elektrofores och molekylärbiologiska tekniker såsom PCR.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 24