Fakta

Kontaktperson:
Charlotta Löfgren
Finansiär:
 • National Institute of Health (NIH USA)
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
 • Kristen Mark University of Minnesota
 • Simon Rosser University of Minnesota
 • Mike Ross University of Minnesota
 • Dickson Ally Mkoba University of Dar es Salaam Tanzania
 • Maria Trent Yale University
 • Gift. G. Lukumay Muhimbili University of Health and Allied Sciences
 • Stella Emmanuel Mushy Muhimbili University of Health and Allied Sciences
 • Deborah L. Tolman Harvard University
 • Hensel Devon Miami University Oxford
 • Lucy Mgopa Muhimbili University of Health and Allied Sciences
Projektperiod:
01 juli 2023 - 31 december 2027
Forskningsämne:

Om projektet

Utbildning av vårdpersonal i sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för personer med funktionsnedsättning (PmF) är avgörande för att kunna bemöta ett brett spektrum av utmaningar i Tanzania. Rigorösa studier som utvärderar effekterna av läroplaner rörande SRH riktade till denna målgrupp är sällsynt, särskilt i området söder om Sahara. Här finns den högsta förekomsten av hiv, sti, oönskade graviditeter och bristande SRH globalt sett. Samtidigt är SRH en känslig fråga i Afrika.

Detta projekt ska genomföra en omfattande studie rörande utbildning av SRH i samarbete mellan University of Minnesota ochMuhimibili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) i Dar es Salaam, samt med expertis från bland annat Malmö universitet. En relevant kursplan ska utformas för att förbättra studenternas kunskaper, attityder och färdigheter rörande sexuell hälsa och funktionsnedsättning.

I Mål 1 ska 20 personer med funktionsnedsättningar och 20 vårdpersonal intervjuas om deras erfarenheter kring utbildning i SRH. Därtill kommer tre fokusgruppsintervjuer att genomföras med respektive barnmorske-, sjuksköterske- och läkarstudenter att genomföras, samt 12 intervjuer med nyckelinformanter. I Mål 2 anpassas läroplanen ytterligare utifrån kulturella förutsättningar i Tanzania/subsahara. Mål 3 syftar till att utvärdera effekterna av den kontextuella läroplanen för SRH med fokus på personer med funktionsnedsättningar via en randomiserad studie.

Till projektet knyts en rådgivande grupp för PmF. Den övergripande avsikten är därefter att läroplanen ska kunna användas i hela Afrika.