Fakta

Kontaktperson:
Sayaka Osanami Törngren
Finansiär:
  • EU Citizens Equality Rights and Values Programme
Ansvarig vid Mau:
Sayaka Osanami Törngren
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Peace Institute Slovenia
  • Center for Peace Studies Croatia
  • Menedék Hungary
  • France terre d'asile France
Projektperiod:
01 april 2023 - 31 mars 2025

Om projektet

Migrantintegration och antirasistisk politik är naturligt sammankopplade, därför syftar detta projekt till att bekämpa strukturell rasism, främlingsfientlighet och intolerans genom att ta itu med intersektionella former av migrantdiskriminering på lokal nivå i Slovenien (Ljubljana), Kroatien (Zagreb), Ungern (Budapest), Frankrike (Paris) och Sverige (Malmö).

Syften

Med fokus på fyra målgrupper: invandrare, lokalsamhällen och utbildningsinstitutioner och civilsamhällets organisationer, syftar CIFER till att:

  • stärka invandrargemenskapen, särskilt utsatta grupper som drabbas av intersektionell rasdiskriminering
  • stärka kapaciteten hos lokal- och utbildningsinstitutioner och civilsamhällets organisationer genom att öka deras kunskaper och färdigheter för att bekämpa strukturell rasism
  • öka motivationen och beredskapen hos lokala, utbildnings- och civilsamhälletsorganisationer att reagera och ingripa i fall av rasism, främlingsfientlighet och intolerans genom att använda åskådares ansvarsstrategi
  • bygga koalitioner mellan migranter, lokalsamhällen och utbildningssamhällen och icke-statliga organisationer för att främja antidiskriminering och inkludering
  • bereda grunden för produktion och genomförande av handlingsplaner mot rasism på lokal och nationell nivå, och på så sätt bidra till genomförandet av EU:s handlingsplan mot rasism.

Resultat

Baserat på gränsöverskridande ramar, intervjuer, fokusgrupper, workshops, erfarenhetsutbyte och kunskap, som involverar alla målgrupper inom två studiebesök i Paris och Malmö, kommer antirasism-handlingsplaner för Ljubljana, Zagreb och Budapest att utarbetas.