Fakta

Kontaktperson:
Pär Olsson
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet (VR)
Ansvarig vid Mau:
Pär Olsson
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Magnus Hörnqvist Colliander Mikrostrukturfysik Chalmers
  • Matti Ristinmaa Hållfasthetslära Lunds Universitet
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2027
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med detta projekt är att ta fram tillförlitliga modeller som kan användas för att studera hur material i fusionsreaktorer försvagas till följd av strålning och ökade koncentrationer av orenheter och för att kunna prediktera materialets brottsegenskaper. Eftersom detta är fenomen som sker på en väldigt liten skala kommer vi att använda oss av atomsimuleringar för att studera hur korngränserna påverkas av strålskador och ökad koncentration orenheter. Kunskapen från atomsimuleringarna kommer med hjälp av maskininlärning skalas upp på mikroskopisk nivå där den appliceras för att kunna modellera hur korngränser i ett mikroskopiskt material beter sig. På så sätt kan man kvantifiera hur orenheternas och strålningens påverkan på materialet försämrar dess egenskaper, vilket är utgångspunkten för att kunna undvika brott.

Projektet utgör en viktig del i utvecklingen av högpresterande material för fusionsreaktorer, vari den här typen av modellering utgör en viktig del.