Presentation

Docent i mekanik (MaU, Apr 2017). Utbildning: Tekn. Dr. i mekanik (LTH, Jun 2011), Tekn. Lic. i mekanik (LTH, Jan 2009), Civ. Ing. i maskinteknik (LTH, Jun 2005). Forskningsområden: Klassisk och kvantmekanisk modellering av korngränsförsprödning, fusionsreaktormaterial, väteförsprödning, tunna metalloxidfilmer, strålskador och vidhäftning mellan metalliska och organiska material.