Fakta

Kontaktperson:
Lotta Sjögran
Finansiär:
  • Malmö universitet
Affilierade:
  • Karin Örmon
Projektperiod:
01 september 2017 - 01 september 2026
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Våldsutsatthet bland män är ett utbrett problem i samhället och forskning visar att det finns samband mellan våldsutsatthet under ett livsförlopp och psykisk ohälsa. Våld som orsak till sjukdom och ohälsa behöver undersökas av hälso- och sjukvården för att en god vård ska kunna erbjudas på lika villkor. Riktlinjer säger att frågor om våldsutsatthet rutinmässigt ska ställas så snart en misstanke om våldsutsatthet finns.

För att kunna identifiera dessa personer och kunna erbjuda en adekvat vård och omvårdnad behöver vi mer kännedom om denna grupp. Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att kartlägga och belysa mäns livshändelser och erfarenhet av våld samt psykiska ohälsa under ett livsförlopp, hos män som sökt allmänpsykiatrisk- och beroendevård. Genom att belysa detta kan förståelsen öka för hur dessa erfarenheter påverkar deras psykiska hälsa och hur den psykiatriska omvårdnaden för våldsutsatta män inom psykiatrisk vård kan utvecklas.