Presentation

Jag har en Fil. Magister i Psykiatrisk omvårdnad och är Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård. Jag är anställd som doktorand inom vårdvetenskap med fokus på våldsutsatta män och deras psykiska hälsa genom livet. Dessutom arbetar jag som universitetsadjunkt på sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård.