Presentation

Fil. Magister i Psykiatrisk omvårdnad, Specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad. Doktorand inom vårdvetenskap med fokus på våldsutsatta män och deras psykiska ohälsa genom livet.