Presentation

Jag har en Fil. Magister i Psykiatrisk omvårdnad och är Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård. Jag är anställd som doktorand inom vårdvetenskap med fokus på våldsutsatta män och deras psykiska hälsa genom livet.