Forskningsmiljön Safe Learning Lab (Forsknings- och utvecklingsmiljö för pedagogik i polisutbildning) utvecklar säkra övningsmiljöer för riskfyllda körmoment i polisutbildningen.

Forskningsmiljön

Safe Learning Lab  är en forsknings- och utvecklingsmiljö med fokus på simulatorkörning för blåljusverksamhet som bidrar till en mer effektiv och trygg utbildningsmiljö och framtida arbetsmiljö för poliser och annan blåljuspersonal.

Forskningen finansieras genom en donation från Crafoordska stiftelsen som även bekostar nya inköp och underhåll av simulatorer samt utveckling av mjukvara.

Bakgrund

Den vanligaste dödsorsaken för poliser under tjänsteutövning är trafikolyckor och under 2020 uppgick kostnaden för skador på polisfordon till 100 miljoner. Det blir också allt vanligare med både prejningar och riskfyllda efterföljningar till följd av att färre bilar stannar på polisens tecken. Traditionellt har den polisiära förarutbildningen genomförts enbart i riktig polisbil, men bilkörning i riskfyllda miljöer är resurskrävande att träna på. Endast en liten del av poliserna har genomgått praktisk utbildning och ännu färre har möjlighet att träna återkommande på riskfyllda tjänsteåtgärder. Simulatorer används som pedagogiskt verktyg inom flera andra utbildningar som involverar körförmåga.

Inom grundutbildningen har körsimulatorer testats parallellt med forskning för att avgöra om de kan utgöra ett komplement till förarutbildningen. Resultatet visade tydligt att det inte spelade någon roll på vilket sätt studenterna fick sin undervisning, via simulator eller polisbil, eftersom utfallet på examinationerna var likvärdiga.

Simulatorerna ska bland annat användas inom grundutbildningen till polis, samt inom andra ämnen där studenterna tränar på olika slags ingripanden integrerat med att köra bil och att använda radio och taktiskt samband.