Hur blir man politiskt radikaliserad? I vilka sociala och politiska sammanhang sker detta? Och hur motverkar man radikalisering och extremism? Det är några av frågeställningarna för ett stort internationellt EU-finansierat forskningsprojekt som ska mynna ut i tio doktorsavhandlingar och ny kunskap av relevans för till exempel poliser och socionomer.

Forskningsprojektet Vortex (Coping with Varieties of Radicalization into Terrorism and Extremism) har fått nära 2,7 miljoner euro i anslag av EU genom innovations- och forskningsprogrammet Horizon Europe. Till det fyråriga projektet ska kopplas tio doktorander från sju olika länder. Doktorandstudierna kommer att göras inom något av tre olika teman:vägen mot radikalisering, dess sociala och politiska kontext och hur man motverkar radikalisering.

– Problemet med radikalisering och extremism är att det förändras hela tiden. Vi har haft både höger- och vänsterextremism, och nu är särskilt religiös extremism aktuell. Vi kommer inte att hitta nycklarna till lösningen, men vi kan öka kunskaperna om radikalisering, säger Kristian Steiner, docent i freds- och konfliktvetenskap vid Institutionen för globala politiska studier, GPS, Malmö universitet

Skriver bok om fiendebilder

Kristian Steiner är projektledare för Vortex och forskar om frågor som berör religiös och ideologisk radikalisering, religion och krig samt fiendebildskonstruktioner. Han har tidigare studerat svenska kristna tidningars sätt att beskriva muslimer och islam och forskar om messianska judar i Israel.

– Jag är intresserad av kopplingen av mellan religion, politik och fiendebilder, säger Kristian Steiner, som tillsammans med professor Andreas Önnerfors skriver på en bok om just fiendebilder.

Doktorander från flera länder

Projektet startar vid årsskiftet, doktoranderna börjar nästa höst. Två av dem kommer att anställas vid GPS, övriga på universitet i Tyskland, Finland, Norge, Belgien, Italien och Rumänien. Studierna kommer att bedrivas både vid hemmauniversitet och inom nätverket men också på frivilligorganisationer och mellanstatliga organisationer som till exempel FN.

– Utöver forskning och utbildning är målet med Vortex att se till att kunskap sprids. Därför kommer doktoranderna tillsammans med handledarna att skriva en lärobok på projektets tema, säger Kristian Steiner.

Text: Magnus Jando

Mer information om Vortex

Vortex är en forskarskola och ett innovativt och integrerat doktorandnätverk som består av praktiker och akademiker och har som syfte att utbilda doktorander i radikaliseringsstudier.


Kontaktupplysningar och mer om Kristian Steiners forskning