Presentation

Kristian Steiner är filosofie doktor i statsvetenskap och docent i freds- och konfliktvetenskap. Han arbetar i sin forskning med frågor som berör religiös och ideologisk radikalisering, religion och krig samt fiendebildskonstruktioner. Konkret arbetar han med messianska judar i Israel. I sin tidigare forskning har han arbetat med svenska kristna tidningars sätt att beskriva muslimer och islam. Kristian Steiner undervisar främst i freds- och konfliktvetenskap.