Fakta

Kontaktperson:
Kristian Steiner
Finansiär:
  • European Union
  • Horizon Europe
Ansvarig vid Mau:
Kristian Steiner
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Hessiche Stiftung Friedens-und Konfliktforschung (Peace Research Institute Frankfurt)
  • Philipps Universität Marburg
  • Helsingin Yliopisto (Helsinki universitet)
  • Universita Degli Studio Di Torino (University of Turin)
  • Unniversite Libre de Bruxelles (Free University of Brussels)
  • Universitet i Oslo (The University of Oslo)
  • Universitatea Babes Bolyai (Babes-Bolyai University)
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2026
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

VORTEX (Coping with Varieties of Radicalization into Terrorism and Extremism) är en forskarskola och ett innovativt och integrerat doktorandnätverk som består av praktiker och akademiker och har som syfte att utbilda doktorander i radikaliseringsstudier.

För närvarande är förståelsen för radikalisering klämd mellan säkerhetsmässiga och sociokulturella förklaringsmodeller samtidigt som de påverkar politiska agendor, praktiker och forskare. Å ena sidan finns ett fokus på omedelbara och kortsiktiga säkerhetsbehov i europeiska samhällen. Å andra sidan betonas långsiktiga strukturella faktorer, såsom socioekonomisk marginalisering, som en grogrund för extremism, radikalisering och extremistiska världsåskådningar och kognitiva tänkesätt.

Det här nätverket ska inte bara identifiera det teoretiska och metodologiska glappet mellan de två förhållningssätten, utan också utveckla nya evidensbaserade och innovativa strategier för att motverka och förebygga ideologisk och beteendemässig radikalisering.

VORTEX kommer att erbjuda ett integrerat, meningsfullt forskningsprogram för att i första hand ge doktorander möjlighet att bedriva sin forskning i en fruktbar och meningsfull dialog mellan relevanta discipliner i ett tätt nät av handledning, utbildning och interaktion för att kickstarta både framgångsrika och relevanta karriärer.

Genom att sammanföra ett nätverk av akademiska och icke-akademiska organisationer från 14 länder på tre kontinenter, som arbetar både med religiös och med sekulär radikalisering, kommer detta nätverk att kunna utforska och jämföra olika varianter av radikalisering i flera empiriska miljöer. Praktikbaserad forskning med associerade partners, kopplar ihop doktorander med framtida arbetsmarknader och intressenter, och erbjuder möjligheten att undersöka radikaliseringar på flera nivåer, allt från lokalt till globalt och från kognitivt till beteendemässigt.