Artificiell intelligens skulle kunna hjälpa oss lösa både miljö- och samhälleliga problem, men i dag går det åt fel håll. Det menar forskaren Michael Strange som vill se ett större medborgarinflytande i utvecklingen av AI, och att regelverket blir starkare.

Artficiell intelligens, AI, får mer och mer betydelse i våra liv. Det framställs ofta som antingen ett fantastiskt verktyg som kan hjälpa oss göra stora saker, eller som något hemskt som kan ta över världen och förvandla oss människor till passiva får.

– Görs det på rätt sätt skulle det kunna hjälpa till att skapa en hållbar framtid, miljömässigt, politiskt och ekonomiskt, säger Michael Strange, docent i Internationella Relationer vid Institutionen för globala politiska studier, Malmö universitet.

Står för stora utsläpp

AI står för stora utsläpp av koldioxid – alla dataprocesser drar massor av elektricitet. Vidare bidrar det, enligt Michael Strange, till att undergräva det demokratiska systemet genom desinformationskampanjer och polariserande budskap på nätet. Kunskapen om AI i allmänhet är begränsad, utvecklingen styrs av ett fåtal teknologijättar och tillsynen är dessutom minimal. Lagstiftningen är hela tiden steget efter.

Dystopin Michael Strange målar upp är att vi får ett auktoritärt samhälle, eller att vi blir så rädda för AI att vi tappar att ta vara på dess potential. AI handlar om beslutsfattande, inte bara om teknologi utan om strukturen som skapar mänskligt samhälle.

– Vem har ansvaret för appen som vi använder? Är det tjänsten som tillhandahåller den eller bolaget som skapade den? Sverige har en fantastisk databas med personliga data som är väldigt attraktiv för stora företag. Vem har kontrollen över hur denna används. Potentiellt kan data användas för att kontrollera medborgarna, säger Michael Strange.

Sverige har ett bra utgångsläge

Michael Strange ser ett starkt behov av ett mer hållbart förhållande mellan medborgare och AI, och han vill se en ansvarfull samproduktion mellan samhälle och teknologi.

– AI har ju ingen vilja i sig – vad vi vet är att det som får samhällen att fungera är att vi kan prata om vilket samhälle vi vill ha.

Sverige har ett gott utgångsläge, menar han. Svenskarna är välutbildade och välinformerade, vi har public service och starka medier, och Sverige är långt framme inom innovation.

– Men detta är som i andra länder under hot. Vi behöver AI för hjälpa oss förstå det samhälle vi lever i, säger Michael Strange.

Kan främja demokratin

Optimalt kan AI hjälpa oss att få och värdera den information vi behöver, och att vi kan se vilka beslut som påverkar oss. Kunskap som gör att vi kan möta desinformation eller värdera påståenden. Michael Strange framhåller att teknologin kan främja demokratin och inkludera grupper som ibland ställs utanför, på grund av ekonomisk status, kön etc.

Är de stora företagen intresserade av det?

– Ja, det finns ett win-win här. Större deltagande ger mer och bättre data. Man kan tänka på AI som en vara som olja, och om får du ett oljespill förlorar du en värdefull resurs. Det går inte av sig själv, men det finns utrymme för samtal som kan finna lösningar som passar både företagen och civilsamhället.

Text: Magnus Jando

Michael Strange föreläser 26 augusti

  • Mer om Michael Stranges forskning
  • Artificiell intelligens

  • Europarlamentet definierar Artificiell intelligens som en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet.
    AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål.