Presentation

Michael Strange är Docent i Internationella Relationer vid Institutionen för globala politiska studier. Han har tidigare arbetat vid universiteten i Roskilde och Essex. Han har studerat på Statsvetenskapliga institutionen vid University of Essex, har en masterexamen i Internationella relationer och en doktorsexamen i Ideologi och diskursanalys (handledare: Aletta Norval).