Unga vuxna från socioekonomiskt utsatta förhållanden löper större risk att få hål i tänderna. Men vad är det som gör att vissa unga vuxna ändå har en god munhälsa, trots sämre förutsättningar?

Frågan har undersökts i en studie där patienter från två av Folktandvården Skånes kliniker i Malmö medverkar. I studien identifieras skyddande faktorer, friskfaktorer, som förklaringen till att unga vuxna från sämre socioekonomiska förhållanden kunnat behålla en god munhälsa.

– Vi har intervjuat unga vuxna om deras vardag, familj och matvanor för att utforska faktorer som hjälpt dem att bibehålla en god munhälsa. Det är värdefull kunskap som kan ge vägledning till hur vi kan arbeta hälsofrämjande i framtiden, inte bara för en god munhälsa, säger Marie Nordström, doktorand vid Odontologiska fakulteten på Malmö universitet.

Studien visar att föräldrarnas stöttning och uppmuntran när det gäller att sköta munhygienen, liksom att barnen har fått med sig goda matvanor från hemmet, är avgörande. Föräldrarna visade även förtroende för de unga vuxnas egen förmåga att självständigt ta hand om sin hälsa.

Samverkan och stöd till föräldrar centralt 

– Det mest utmärkande resultatet var föräldrarnas betydelse. De unga vuxna har fått vägledning, stöd och stabilitet av sina föräldrar under uppväxten och på så sätt verktyg för att kunna ta hand om den egna munhälsan, säger Marie Nordström.
– Det här betyder att vi behöver stötta och möjliggöra föräldrarna i sin roll och bedriva det hälsofrämjande arbetet genom samverkan med andra arenor såsom förskolor och barnhälsovård.

Studien har genomförts i samarbete mellan Folktandvården Skåne och Malmö universitet. 

–  Det här är ett ypperligt exempel på hur Folktandvården Skåne i samverkan med andra kan få fram intressanta och användbara forskningsresultat. För att kunna jobba hälsofrämjande mot olika målgrupper behöver få vi en djupare förståelse för vad som skapar god munhälsa, säger Henrik Jansson, verksamhetsområdeschef för specialisttandvård och forskning i Folktandvården Skåne. 

Mer om studien

Studien bygger på djupintervjuer med 17 kariesfria personer mellan 19 och 23 år i Malmö från hushåll med låg socioekonomisk status.

Ta del av den vetenskapliga artikeln i sin helhet:
Some young adults can maintain good oral health despite socioeconomic challenges

Studien ingår i Marie Nordströms doktorandprojekt:

Salutogenes hos friska unga vuxna med låg socioekonomiskt status i Skåne