Malmö har haft en mer positiv utveckling när det gäller skjutningar relativt både Stockholm och andra områden i polisregion Syd sedan strategin Sluta skjut infördes 2018. Det visar en utvärdering som Malmö universitet har tagit fram på uppdrag av Brå, Brottsförebyggande rådet.

– Skjutningarna i Malmö har inte bara minskat under den studerade perioden, det är också en lägre andel av alla skjutningar som har lett till att människor har skadats eller dödats. Framför allt under de senaste tre åren, säger Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi på Malmö universitet, som är en av två författare till rapporten.

Den andra författaren är Anna-Karin Ivert, även hon biträdande professor i kriminologi på Malmö universitet:

– I utvärderingen har vi också tittat på det faktiska arbetet med strategin. Vad som har gjorts och vad som har fungerat. Att samverkan mellan de olika myndigheterna fungerar är en central del av strategin, säger hon.

Rapporten på uppdrag från Brå visar att antalet skjutningar i Malmö legat på en lägre nivå sedan 2018, även om en viss ökning syns under 2022. Antalet sprängningar har också minskat under samma period.

Skjutningarna i Malmö har inte bara minskat under den studerade perioden, det är också en lägre andel av alla skjutningar som har lett till att människor har skadats eller dödats

Caroline Mellgren, biträdande professor på Malmö universitet

 

Enligt utvärderingen går det dock inte att slå fast att minskningen i antalet skjutningar beror på just Skjuta skjut, eftersom andra faktorer kan ha påverkat utfallet. Forskarna visar exempelvis att polisens särskilda händelse ”Operation Rimfrost” och coronapandemin påverkade möjligheten att arbeta som planerat med strategin.

Fortsatt uppföljning angeläget

Malmö var först i Sverige med att implementera gruppvåldsintervention (GVI) som är en strategi för att reducera grovt våld i kriminella miljöer. Malmö var pilotkommun för GVI-strategin 2018–2020. Sedan dess har Polisområde Malmö, Frivården Malmö och Malmö stad valt att arbeta med strategin i ordinarie verksamhet.

– Det är viktigt att vi fortsätter att följa den här utvecklingen i Malmö. Om trenden ändras, beror det då på att strategin inte fungerar eller att man inte jobbar på rätt sätt? Dessutom är det viktigt att komma ihåg att en strategi som GVI måste kompletteras med andra förebyggande insatser, säger Anna-Karin Ivert vid Malmö universitet.

Karin Svanberg är chef för enheten för brottsförebyggande arbete på Brå:

– Rapporten från Malmö universitet visar att det finns mycket goda skäl att fortsätta utvecklingen av arbetet med strategin, både i Malmö och i andra städer i Sverige.

 

Text: Magnus Erlandsson

 

Hela rapporten från Brå: "Uppföljning av Sluta skjut" 

 

 

Mer om GVI och Sluta skjut

Gruppvåldsintervention (GVI) – på engelska kallat Group Violence Intervention –  är en strategi för att reducera grovt våld i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle. Dessa samverkansparter kommunicerar direkt med våldsbenägna grupper, för att förmedla ett gemensamt och enhetligt budskap: att våldet inte accepteras, att hela gruppen kommer att få ögonen på sig om en individ ur gruppen begår våldshandlingar, samt att de personer som vill lämna det kriminella livet erbjuds hjälp och stöd.