Det är lärarna som bestämmer vad som ska hända i klassrummet under sex- och samlevnadsundervisning. Detta trots att skolsköterskorna ska bidra till elevernas utbildning. Det visar ny forskning från Malmö universitet.

En ny studie fokuserar på lärares och skolsköterskors erfarenheter av och olika perspektiv på sex- och samlevnadsundervisning. Sedan 2010 anger läroplanen att skolhälsan ska bidra till elevernas utbildning.

– Det är läraren som bestämmer vad som ska hända i klassrummet. Hur samarbetet mellan lärare och skolsköterskor blir handlar mycket om vilken attityd läraren har. I stället för att vara en aktiv part upplever skolskötskorna snarare att de blir inkallade när det passar, säger Mats Lundström, docent i naturvetenskapernas didaktik vid Malmö universitet.

Studien baseras på intervjuer med sju skolsköterskor och åtta mellanstadielärare. Generellt har rektorn ett särskilt ansvar för att undervisningen i sexualkunskapen, som i den nya läroplanen i höst bytt namn till Sexualitet, samtycke och relationer, fungerar på skolan. Den ska genomsyra undervisningen och även finnas med i flera ämnen. Undervisningen ska inte bara handla om biologi, även om viss tyngd ligger i det ämnet.

– Samarbetet styrs också av hur undervisningen organiseras på skolan. Skolsköterskorna menar att om rektorn inte bryr sig blir det som tidigare. Men om rektorn säger att undervisningen ska samordnas blir det en förändring. Samtidigt är skolsköterskor ofta runt på flera skolor och om de inte är så synliga uppfattar nog lärarna att de själva har huvudansvaret.

Allt mer komplicerad 

Mats Lundström påpekar att undervisning blivit mer komplicerad med exempelvis all digital teknik. Exempelvis är porr oerhört lätt att komma åt, barn och ungdomar exponeras för mycket, och exponerar även varandra för bilder, kommentarer och så vidare. Att diskutera relationer men även vad porr är och varför porr finns är viktigt.

– Lärarna bestämmer över klassrummet och vad som händer där på gott och ont. Lärarna följer kursplanen, men skolsköterskorna är specialutbildade och kan bredda undervisningen. Överhuvudtaget är sexualkunskapen är en viktig del för ungas kunskap om sexuell hälsa och även hälsa i stort.

Text: Kristina Rörström

Mer om forskningen

Studien är gjord av Mats Lundström och Ann-Cathrine Bramhagen, Malmö universitet.

Hela forskningsartikeln i Scandinavian Journal of Educational Research:

Teachers’ and nurses’ perspective regarding sex education in primary school and influencing factors 

Om Ann-Cathrine Bramhagens forskning

Om Mats Lundströms forskning