Presentation

Mats Lundström undervisar i biologi, biologididaktik,naturkunskap samt naturvetenskapernas didaktik. Dessutom handleder han på samtliga nivåer. Fil Dr i pedagogik och docent i naturvetenskapernas didaktik. Har samarbete inom CSS (Centrum för sexologi och sexualitetsstudier). Forskningsintresset är främst inriktat på scientific literacy och SSI-frågor.

Pågående projekt: Sex och samlevnadsundervisning i skolan.