Presentation

Ann-Cathrine Bramhagen är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot barn och ungdomar. Hon är biträdande professor i vårdvetenskap och lektor vid Institutionen för vårdvetenskap. Hennes fokusområde är barns hälsa och ohälsa utifrån ett brett perspektiv. Detta innefattar barn och smärta i samband med sjukhusvistelse, postoperativ återhämtning, barn och unga med inflammatoriska tarmsjukdom, IBD, och faktorer av betydelse såsom kost, fysisk aktivitet, sömn, stress och deras sexuella hälsa. Hon är också intresserad av psykisk ohälsa hos barn och unga.