Presentation

Ann-Cathrine Bramhagen är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot barn och ungdomar. Hon är biträdande professor i vårdvetenskap och lektor vid Institutionen för vårdvetenskap. Hennes fokusområde är barns hälsa och ohälsa utifrån ett barnhälsovårdsperspektiv men hon har även intresse av postoperativ återhämtning hos barn, barns smärta och inflammatoriska tarmsjukdomar hos barn