Hög personalomsättning och arbetsrelaterad ohälsa är ett påtagligt hot mot vården. I ett nytt projekt ska forskare vid Malmö universitet undersöka varför personal väljer att lämna och vad arbetsgivarna gör för att förhindra det.

Vårdförbundets strejk är nu inne på sin andra vecka och parterna står fortsatt långt ifrån varandra. Hanne Berthelsen leder det nya projektet vid Malmö universitet som ska gå till botten med personalomsättningen inom vården.

– Min analys av den pågående strejken är att den är ett resultat av att personalen pressats för hårt och för länge. Forskning visar också att vården och skolan är sektorer där personal i hög utsträckning utför arbetsuppgifter som man tycker att någon annan borde utföra eller som känns onödiga, säger hon.

Känslan av meningsfullhet minskar

Hanne Berthelsen har länge forskat om arbetsmiljö, organisation och ledarskap och hon är också föreståndare för centrum för tillämpad arbetslivsforskning, CTA, vid Malmö universitet. Att anställda inom vården upplever att de tvingas utföra arbetsuppgifter som är långt ifrån kärnuppdraget innebär att känslan av meningsfullhet och tillfredställelse i arbetet minskar, menar hon.

– Nu ska vi undersöka hur stort problemet med personalomsättningen inom vården är i Sverige. Vi kommer att följa upp varför personal har lämnat sina arbetsgivare genom en enkätstudie som 14 000 personer har svarat på, berättar hon.

Dessutom ska arbetsgivare inom sektorn intervjuas för att ta reda på hur de arbetar med att få personalen att stanna.

Vårdförbundet kräver kortare arbetstid – kan det vara en del av lösningen?

– Det som saknas inom vården är fler händer, så går diskussionen även i exempelvis Danmark. Att förkorta arbetstiden riskerar att bli en åtgärd som behandlar symptomet snarare än roten till problemet. Vi vet också att ett gott ledarskap och att personalen involveras i verksamhetsplanering är nycklar till en god arbetsmiljö.