Fakta

Kontaktperson:
Hanne Berthelsen
Finansiär:
  • FORTE
Ansvarig vid Mau:
Hanne Berthelsen
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Linda Corin - Institutet för stressmedicin (ISM) Göteborg
  • Constanze Leineweber - Stressforskningsinstitutet Psykologiska institutionen Stockholms universitet
  • Hugo Westerlund - Stressforskningsinstitutet Psykologiska institutionen Stockholms universitet
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2027

Projektbeskrivning

Hög personalomsättning och arbetsrelaterad ohälsa i samhällsviktiga yrken är ett överhängande och påtagligt hot mot vården. Den övergripande forskningsfrågan för projektet är således hur vården kan bli bättre på att behålla sin personal i framtiden.

Vi kommer att adressera detta genom att undersöka:

  • Hur stort är personalomsättningsproblemet i Sverige?
  • Vilka lämnar och vart, samt av vilka skäl?
  • Vilken särskild betydelse har organisatoriska och kontextspecifika arbetsvillkor för personalomsättningen i vårdyrken?
  • Vilken strategisk och operativ roll har HR avdelningari att stödja linjeorganiszationen i att minska personalomsättningen och därmed säkra kompetensförsörjning?

Projektet har en mixad-metoddesign baserad på longitudinella data från SLOSH-kohorten, organizationorganisationsdata från Västra Götalandsregionen och intervjuer med strategisk och operativ HR-personal från regionala vårdorganizationorganisationer.

Kvantitativa analyser av enkätdata kommer kompletteras med kvalitativa analyser av öppna enkätsvar. Vidare kommer intervjudata att analyseras för att belysa hur HR-avdelningarna, som har båda en operativ och en strategiskt viktig roll, arbetar med att stödja kärnverksamheten med att förebygga personalomsättning.

Projektet bedrivas i samarbete mellan forskare från Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) vid Malmö universitet, Institutet för Stressmedicin i Göteborg (ISM) och Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Att säkra kompetensförsörjningen inom vårdsektorn är en av de största samhällsutmaningarna under det kommande decenniet.

Detta projekt kommer att generera viktig kunskap för strategisk personalhantering i offentliga vårdorganisationer, men även för företagshälsovård samt myndigheter och beslutsfattare.