136 elever vid gymnasieskolor i hela landet nominerades att delta i Sonja Kovalevsky-dagarna 2021. Matematikdagarna arrangeras årligen sedan år 2000 och riktar sig till elever som går sista året i gymnasiet. Målet är att öka intresset för matematik inför valet av högskoleutbildning.

Arrangörer

Sonja Kovalevsky-dagarna 2021 arrangerades i samarbete mellan Svenska nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien och Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik, Malmö universitet.

Årets föreläsare

 • Ranya Amirthamanoharan, Spotify
 • Tom Britton, Stockholms universitet
 • Johan Hagenbjörk, Swedbank
 • Olof Enqvist, Eigenvision
 • Julie Rowlett och Elizabeth Wulcan, Chalmers
 • Lisa Björklund Boistrup och Anna Chronaki, Malmö universitet
 • Karl Henrik Johansson, KTH
 • Claus Führer, LTH

Program 11–13 november

Torsdag 11 november

Registrering

16:00–18:00
Malmö universitet, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1.

Middag

18:00–20:00
Hotell Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö.

Fredag 12 november

Moderatorer: Nina Taslaman och Yuanji Cheng

Invigning

08:15–08:30
Thomas Arnebrant, vicerektor

Who was Sonja Kovalevsky? Her life, her mathematics, her role in society

08:30–09:20
Lisa Björklund Boistrup och Anna Chronaki, Malmö universitet

Modellering av Covid-19

9:25–10:25
Tom Britton, Stockholms universitet

Fika

10:25–10:55

Mathematicization of real world problems

10:55–11:45
Julie Rowlett, Chalmers

Modellering av finansmarknaden

11:50–12:40
Johan Hagenbjörk, Swedbank

Lunch

12:50–13:50

Trassel och bråk

13:55–15:00
Elizabeth Wulcan, Chalmers

Fika

15:00–15:30

Matematiktävling

15:30–17:30

Middag & underhållning

18:00–22:00

Lördag 13 november

Moderator Yuanji Cheng

Matematik för självkörande fordon

08:10–09:00
Karl Henrik Johansson, KTH

Medicinsk bildanalys

09:05–9:55
Olof Enqvist, Eigenvision

Fika

09:55–10:15

Att beräkna logaritmen – ett exempel på iterativa metoder inom beräkningsmatematik

10:15–11:05
Claus Führer, Lunds tekniska högskola

What are the chances this will work?

11:10–12:00
Ranya Amirthamanoharan, Spotify

Lunch

12:00–13:00

Mattetävling, genomgång och prisutdelning

13:00–14:00

Tack för årets Sonja Kovalevsky-dagar!

Föreläsare – presentation

Ranya A., Spotify

Where do you work and what do you work with?

I work at Spotify. My team makes Spotify's A/B testing platform. A/B testing is a way to check how likely a product or idea will be successful using statistics. Think of it this way: you're asked to make Christmas breakfast for your Nation of 200 people. You're unsure whether to make pancakes or eggs. It would be expensive to make pancakes and eggs for everyone. So, a week before you decide to make eggs for 10 people, and pancakes for another 10. You check within those 10 people how happy people were with their breakfast. Based on the data of those 20 people, you decide to make pancakes for all 200 students.

What have you studied?

I was unsure if I wanted to be a mathematician or a psychologist, so I decided to study both. I did a double major in statistics and psychology, and then a master's in computational science concentrated on statistics.

What makes mathematics so interesting?

I see math, statistics, and data specifically, as a tool to help me understand and make sense of the world. I'm often put in a position where I must make decisions and without numbers and statistics guiding us, I'd be so lost.

In what way do you work with math within your profession?

I work with a lot of math! We use Bayesian and Frequentist statistics to execute our tests. We also work a lot with mathematics communication. A large part of our job is translating the outcome of the analyses to product managers, designers, or other colleagues who maybe do not have as strong of a math background. The outcome of this work is used to make decisions.

What has been challenging in your career?

If I'm completely honest, it's deciding what to do. With a statistics degree you can do a lot of different things - work as an analyst, a data scientist, work in finance... also, there's been a real challenge with mathematics communication in industry. I work with people with all types of backgrounds, and my product is built on some statistics concepts that I take for granted (sampling, p-values, deviations, and variances). It's been a challenge communicating about these topics with people in a way that's both useful, meaningful, and important to me – accurate.

What topic are you going to talk about on the Sonja Kovalevsky days?

How tech companies like Klarna and Spotify use statistics and hypothesis testing to make decisions.

Lisa Björklund Boistrup, Malmö University

Where do you work and what do you work with?

I work at Malmö University as a professor in mathematics education. I teach students who will become teachers and I carry out research with relevance to mathematics education. This research may concern what mathematics may be about, and how and what we make assessments in the system of school and possible consequences for students.

What have you studied?

I have studied to become a teacher. After that I studied mathematics education extra, and I also entered research education to become a doctor in mathematics education. Recently, I have studied some more mathematics, just for the fun of it.

Why is it that math is so fun?

I like patterns. In mathematics there are so many patterns, and they can be shown in so many ways, in figures, with symbols, in words et cetera. That is so interesting.

In what way do you work with math within your profession?

I use some mathematics in my research when I quantify results of analysis, but mostly mathematics is a part of what at teach and research.

What in your career has been challenging?

I find each new thing I start working on as challenging, but in a good way. Sometimes I wonder why I end up in all these challenging situations, but in the long run I am happy that I do that.

What topic are you going to talk about on the Sonja Kovalevsky days?

Together with Professor Anna Chronaki I will talk about the person Sonja Kovalevsky (1850-1891). We will tell both about her life in Russia, Germany, and, not the least, in Sweden. As a woman in mathematics she was a pioneer, and we will give examples of her own words about her life and show some pictures. We will also talk about the mathematics she developed.

Tom Britton, Stockholms universitet

Var arbetar du och med vad?

Jag är professor vid Matematiska institutionen vid Stockholms universitet. Jag forskar (huvudsakligen med smittspridningsmodeller), handleder, undervisar och är även sektionsdekan i matematik-fysik.

Var har du studerat?

Jag studerade vid Stockholms universitet. Därefter en postdoktorsanställning i Australien, följt av ett lektorat vid Uppsala universitet.

Vad är det som gör matematik så fascinerande?

Dels kan vissa matematiska härledningar vara vackra, lite som konst. Men framför allt är det en imponerande verktygslåda som kan användas i så många olika områden.

Hur arbetar du med matematik i ditt yrke?

Eftersom jag forskar och undervisar handlar mitt yrke väldigt mycket om ämnet.

Vad har varit utmanande i din karriär?

Inom forskarvärlden handlar mycket om att söka (och få) externa forskningsmedel. Dels för att kunna anställa doktorander och postdoktorer, men det blir också ett mått på framgång. Detta skapar en viss press.

Vad ska du prata om på Sonja Kovalevsky-dagarna?

Jag har inte funderat så mycket på det, men en inte så vild gissning är att försöka beskriva lite hur matematik och statistik har använts för att bättre förstå Covid-19 pandemins framfart.

Finns det några begrepp som deltagarna behöver förbereda sig på för att kunna hänga med i din föreläsning bättre?

Medieåret som gått har hjälp mig mycket. Tidigare visste ingen vad R-talet var, men nu är R-talet och "platta till kurvan" i var mans och kvinnas mun ...

Anna Chronaki, Malmö University

Where do you work and what do you work with?

I am Professor in Mathematics Education at NMS, Malmö University where I work, now, on a part-time basis. At the same time, I work at the University of Thessaly, Volos, Greece also as Professor.

What have you studied?

I have studied Mathematical Sciences with a specialisation on subject didactics at the University of Patras, Greece and then, based on a State Scholarship, I studied Educational Technology for my Master's degree and Mathematics Education for my PhD at the University of Bath, UK.

Why is it that math is so fun?

Mathematics can be fun for some people, but not for all. We must remember that its language as well as its ways of being applied in varied other disciplinary or everyday fields is not always transparent and accessible.

In what way do you work with math within your profession?

I am trying to think through my teaching, research and writing about the potential joys and risks of our affective relations with mathematics.

What in your career has been challenging?

To find spaces where we can think creatively together with critical friends.

What topic are you going to talk about on the Sonja Kovalevsky days?

Professor Lisa Björklund Boistrup and I will talk about the person Sonja Kovalevsky (1850–1891).

Olof Enqvist, Eigenvision

Var arbetar du och med vad?

Jag arbetar på ett litet företag som heter Eigenvision, främst med att få datorer att hitta cancer i röntgenbilder, ofta med metoder från artificiell intelligens. Jag har också kvar en koppling till min gamla forskningsgrupp på Chalmers i Göteborg.

Var har du studerat?

Jag har läst till civilingenjör i Linköping och doktorerat i Lund.

Vad är det som gör matematik så fascinerande?

På ett seminarium i Lund så började två kända professorer käbbla om ett matematiskt påstående som den ene trodde var sant och den andre falskt. Diskussionen pågick i en halvtimme, och sedan kom de fram till att påståendet var sant och att det var trivialt. Man kan förstås diskutera hur trivialt det var om det tog två kända professorer en halvtimme att reda ut, men det illustrerar kärnan i matematik tycker jag. Man tar något komplext och svårt och så jobbar man med det tills det känns självklart (eller i alla fall som en kedja av självklara steg).

Hur arbetar du med matematik i ditt yrke?

Bildanalys och datorseende bygger på matematiska metoder och forskningsämnet är fullt av matematik. Jag har nytta av att förstå matematiken bakom dessa metoder men också av att ha en matematisk verktygslåda som jag kan använda mig av när jag stöter på nya problem.

Vad ska du prata om på Sonja Kovalevsky-dagarna?

Hur matematik används för att få datorer att förstå sig på bilder.

Claus Führer, LTH

Var arbetar du och med vad?

Jag arbeta som professor i beräkningsmatematik vid Lunds universitet i en ämnesgren där man utveckla algoritmer för att snabbt beräkna lösningar till komplexa matematiska problem. Jag fick mina matematiska problem ofta från fordonsmekanik. Dessutom brinner jag för att undervisa mitt ämne.

Vad har du studerat?

Matematik och lite datalogi.

Vad är det som gör matematik så fascinerande?

Såklart är det logiska tänkande som är lockande. Att med relativ enkla logiska begrepp och matematiska definitioner och teorem kunna beskriva tekniska system, biologiska processer fascinerade mig från början.

Hur arbetar du med matematik i ditt yrke?

Mitt främsta arbetsverktyg är datorn. Jag tror jag förstår något i matematiken fullt ut enbart eftersom jag har programmerat det och "lekt" med många exempel. Sedan sysslar jag mycket med matematisk modellering som kräver teamarbete med ingenjörer eller naturvetare som har stor kunskap inom sina ämnen men saknar de matematiska verktygen för att ställa upp matematiska modellen.

Vad har varit utmanande i din karriär?

Det är en stor utmaning att kombinera nyfikenhet med att behålla fokus. Jag tror det är det svåraste i forskningen. Efter 40 år i yrken har jag inte lyckats tämja min nyfikenhet och jag förlorar fokus mycket lätt. Allt verkar vara intressant.

Vad ska du prata om på Sonja Kovalevsky-dagarna?

Om jag visste det redan nu så hade jag föredraget i någon konservburk. Nej, det blir färskmat och jag behöver lite tid för att bestämma mig.

Finns det några begrepp som deltagarna i SK-dagarna behöver förbereda sig på för att kunna hänga med i din föreläsning bättre?

Om ni vet vad en differentialekvation är vore det av fördel. Om ni inte vet, så vet ni det kanske efter mitt föredrag.

Johan Hagenbjörk, Swedbank

Vad arbetar du med?

Jag jobbar som kvantitativ analytiker (internationellt benämnt som ”quant”) inom räntemarknaden på Swedbank i Stockholm.

Vad har du studerat?

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik med inriktning finansiell matematik, Linköpings universitet. Doktor i industriell ekonomi med inriktning mot matematisk finans, Linköpings universitet. Ekonomie kandidat med inriktning företagsekonomi med specialisering inom redovisning, Umeå universitet.

Vad är det som gör matematik så fascinerande?

För mig har aldrig matematiken i sig varit fascinerande, utan snarare tillämpning av matematiken som verktyg för att modellera, analysera och förstå verkligheten.

Hur arbetar du med matematik i ditt yrke?

Inom prissättning och riskberäkning på de finansiella marknaderna kommer matematik in överallt. Det finns alltid utrymme för förbättrad modellering som kan underlätta beslutsfattande.

Vad har varit utmanande i din karriär?

Utbildningarna. En ingenjörsutbildning är utmanande och en doktorandutbildning ställer också höga krav. En stor del av kraven har förvisso kommit från mig själv.

Vad ska du prata om på Sonja Kovalevsky-dagarna?

Jag tänkte prata om prissättning av finansiella derivat och hur snabbt det blir matematiskt komplext. Jag tänkte också gå in lite på de programmeringsmässiga utmaningarna som följer av detta.

Finns det några begrepp som deltagarna i SK-dagarna behöver förbereda sig på för att kunna hänga med i din föreläsning bättre?

Det är fördelaktigt att ha grundläggande kännedom om aktier. Dessutom kan det kan vara bra att titta lite på vad en (aktie)option är.

Elizabeth Wulcan, Chalmers

Var arbetar du och med vad?

På Chalmers, Göteborg, som lärare och forskare i matematik.

Var har du studerat?

Chalmers (både grundutbildning i teknisk fysik och forskarutbildning i matematik).

Varför är matematik så kul?

Till exempel för att det får en att förstå saker på nya sätt.

Hur arbetar du med matematik i ditt yrke?

Jag undervisar och forskar i matematik.

Vad har varit utmanande i din karriär?

Att jobba med matematik innebär att man ständigt måste ifrågasätta och utmana det man tror sig ha förstått. Man måste nog ha en viss tålighet mot att känna sig ”dum”, vilket man förstås inte är (i alla fall inte jämt).

Vad ska du prata om på Sonja Kovalevsky-dagarna?

Jag ska försöka ge en idé om hur det kan vara att forska i matematik genom att undersöka ett samband mellan hur man räknar med bråk och hur två rep kan trassla ihop sig.

Finns det några begrepp som deltagare i SK-dagarna behöver förbereda sig på för att hänga med i din föreläsning bättre?

Inga begrepp vad jag kommer på.

Julie Rowlett, Chalmers

Where do you work and what do you work with?

Research, teaching, and heading up Chalmers engineering mathematics as its program director. I sincerely enjoy all of these, and they are complementary to each other. My research interests are analysis, geometry, mathematical physics, and interdisciplinary collaborations.

What have you studied?

Bachelor of Mathematics at the University of Washington, and PhD in mathematics at Stanford, USA. Also, a German degree, similar to a second PhD, known as habilitation, at the Georg-August-Universität Göttingen, Germany.

What makes mathematics so interesting?

The never ending problems to be solved, and the innovation required to solve them. You can imagine that mathematics research is actually like working on your homework problems. The difference is that there are no answers in the back of the book – we do not know what the answer will be and neither does anyone else!

The problems could also take a very long time to solve, from weeks to months to years. So, it takes a lot of resilience; I like to say that my biggest strength as a researcher is stubbornness.

In what way do you work with math within your profession?

I prove theorems "by hand". Essentially, this amounts to wrestling with many complicated mathematical equations to draw conclusions from them. These equations are not just made up for the fun of it – they come from real world phenomena.

For example, I work to understand how geometry, different shapes, affect physical processes like the diffusion of heat or small particles within a gas in an environment. Or we could ask, what is the best shape to build a concert hall, taking into consideration the propagation of sound waves?

Now, I don't usually work with architects to do this in a concrete way, it is more the conceptual aspect that connects the physics of waves with the mathematics we use to describe geometric features that I seek to understand. In some of my work, I use game theory to make predictions for animal and/or human behaviors, so that is a bit more concrete. Still, I'm pretty much always just proving theorems with pen and paper and wrestling with tough equations.

What has been challenging in your career?

In the beginning of my career, just after finishing my PhD, it was difficult to find researchers who wanted to collaborate with me. I'd share my ideas and they'd say "that sounds very interesting" but then didn't want to work together on the project. Nor did they share their own ideas and/or suggest working together.

It was like a bunch of dead ends, and in research, collaboration is very important. However, this began to change, and now I have a wonderful big network of research partners around the world, with whom I really enjoy research together.

What topic are you going to talk about on the Sonja Kovalevsky days?

To begin, I will describe how one can take a real-world problem and mathematicize it. In mathematical physics we do just this with help from the laws of physics that are nothing more than (albeit complicated) mathematical equations.

I'll describe how we can mathematicize a guitar string to create a solvable problem (which you will solve in my class if you come to Chalmers and study engineering mathematics, physics, or chemistry with physics!).

The solution of this problem in turn gives us musical insights about the way the vibrating string sounds. Next, I will describe another technique to mathematicize real world problems by turning them into a type of game, known as a non-cooperative game. This is a very powerful technique that provides explanatory power for numerous natural phenomena including (but not limited to) the evolution of animal and human behaviors.

Is there anything the participants need to prepare in order to understand your lecture better?

Not really, just come with an open mind, and don't be afraid to ask questions. All questions are good questions!

Karl Henrik Johansson, KTH

Karl H. Johansson is Professor at the School of Electrical Engineering and Computer Science, KTH Royal Institute of Technology in Sweden, and Director of Digital Futures.

He received MSc and PhD degrees from Lund University. He has held visiting positions at University of California, Berkeley; California Institute of Technology, Norwegian Nanyang Technological University, Institute of Advanced Studies Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Norwegian University of Science and Technology, and Zhejiang University, China.

His research interests are in networked control systems and cyber-physical systems with applications in transportation, energy, and automation networks. He is a member of the Swedish Research Council's Scientific Council for Natural Sciences and Engineering Sciences.

Karl H. Johansson has served on the IEEE Control Systems Society Board of Governors, the IFAC Executive Board, and is currently Vice-President of the European Control Association. He has received several best paper awards and other distinctions from IEEE, IFAC, and ACM. He has been awarded Distinguished Professor with the Swedish Research Council and Wallenberg Scholar with the Knut and Alice Wallenberg Foundation.

He has received the Future Research Leader Award from the Swedish Foundation for Strategic Research and the triennial Young Author Prize from IFAC. He is Fellow of the IEEE and the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, and he is IEEE Control Systems Society Distinguished Lecturer.

Om Sonja Kovalevsky-priset

På uppdrag av Nationalkommittén i matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) utdelas årligen ett till tre penningpriser för att belöna projektarbeten i matematik av särskilt god kvalitet författade av kvinnliga elever i ungdomsgymnasiet.

Priset är uppkallat efter Sonja Kovalevsky (1850–1891), framstående matematiker och den första kvinnliga professorn i matematik. Hon var verksam vid Stockholms universitet under åren 1883–1891.

Prissumman uppgår till högst 6 000 kronor som kan fördelas på maximalt tre projektarbeten. Priset delas ut i anslutning till Sonja Kovalevsky-dagarna 11–13 november, 2021. Belönade projektarbeten kommer att visas upp på Sonja Kovalevsky-dagarna.

Priset delas ut av en jurygrupp bestående av tre personer och Juryns beslut kan inte överklagas.

Ett projektarbete måste uppfylla följande krav för att kunna komma ifråga:

 • Projektarbetet ska ha genomförts och godkänts under något av de två senaste läsåren innan Sonja Kovalevsky-dagarna.
 • Projektarbetet ska ha en eller flera författare, samtliga kvinnliga.

Juryn kommer i sin bedömning särskilt att beakta följande två kriterier:

1. Projektarbetet ska ha ett tydligt matematiskt innehåll. Som exempel på ett sådant arbete kan nämnas att:

 • lösa ett matematiskt problem
 • skriva om ett matematiskt begrepp eller matematisk metod
 • skriva om en känd matematikers liv och matematiska arbete
 • ge förslag till lösning av ett matematikdidaktiskt problem som behandlar förståelsen av något eller några matematiska begrepp
 • beskriva hur matematiska metoder används inom något eller några yrken
 • beskriva algoritmer från andra kulturer och/eller andra tidsepoker
 • göra en interaktiv datoranimation som förtydligar ett matematiskt begrepp

2. Projektarbetet ska vara så välskrivet, både vad gäller disposition och begriplighet, att det är möjligt att förevisa det under Sonja Kovalevsky-dagarna.

Skicka in ert bidrag

Elever och lärare inbjuds att skicka in projektarbeten för bedömning av juryn. Det är viktigt att aktuell adress till författaren(na) finns med i ansökan. Även handledande lärares kontaktadress bör anges.

För att komma ifråga för årets pris ska förslaget sändas in i tre exemplar senast 10 september 2021 till:

Programkommittén för Sonja Kovalevsky-dagarna 2021
c/o Yuanji Cheng
Teknik och samhälle, Malmö universitet
205 06 Malmö

E-post: yuanji.cheng@mau.se

Om projektet enbart redovisats i elektronisk form bör en webbadress anges där redovisningen finns tillgänglig under tiden fram till prisutdelningen.

Varmt välkomna med bidrag!

Sonja Kovalevsky-priset 2021

Hanna Lundgren vid LBS Kreativa Gymnasium i Göteborg har tilldelats Sonja Kovalevsky-priset 2021 för sitt arbete: "Balanserade tal – en undersökning om de oupptäckta talen".

Matematiktävling

Vinnare av årets matematiktävling är grupp 1 och 12 (på bilden).

Matematiktävlig 2021 – uppgifter med lösningar

vinnare-matematiktavling.jpg

Kontakt

Kontakta Yuanji Cheng, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik

yuanji.cheng@mau.se 040-665 76 53