Presentation

I min forskning intresserar jag mig för skolans ansvar att ge alla elever, oavsett bakgrund, möjlighet att lära. Jag har matematikämnet som mitt specifika intresseområde. Mycket av min forskning genomför jag i samverkan med lärare och här rör sig min forskning främst, men inte bara, inom två områden: Kritiska perspektiv på bedömning i matematik samt Matematik i relation till andra ämnesområden, främst yrkesämnen på gymnasiet.

Kritiska perspektiv på bedömning i matematik

Som jag ser det så är bedömning ofrånkomligt i formell utbildning. Ibland är den explicit genom t.ex. betyg, bedömningsmatriser eller utvecklingssamtal. Ibland är den mer implicit och kan då visa sig i det dagliga klassrumssamtalet genom lärarens återkoppling. Hur bedömningen genomförs och med vilket fokus, har bäring på vad som kommuniceras som viktigt till eleverna. Vidare är det genom bedömningar som elever inkluderas eller exkluderas i skolans matematikundervisning.

Matematik i relation till andra ämnesområden

I flera projekt har jag undersökt sätt att förstå hur matematikinnehållet kan samverka med innehållet i yrkesämnen. En utgångspunkt här är att gå bortom en bild av matematiken som det teoretiska ämnet som tillämpas i de praktiska yrkesämnena. I stället går det att identifiera såväl praktiska som teoretiska aspekter i både matematik och yrkesämnen. I forskning med matematik- och yrkeslärare har vi kunnat identifiera sådana aspekter och också hur ämnena kan integreras i varandra.