Om gällande ramavtal och tilläggsavtal mellan universitetet och partnerskolor.

Om de gällande avtalen

Förordning om utbildning till lärare och förskollärare (SFS 2021:1335) ledde till att ramavtalet (Ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningarna i Skåne och Blekinge) reviderades 2023, och därmed blev det också aktuellt att skriva ett nytt tilläggsavtal (Tilläggsavtal om fördjupad samverkan avseende den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildning).

Vissa krav som tidigare låg på övningsskolor enligt försöksverksamheten gäller nu all VFU, och finns därför i ramavtalet. Ledord för tilläggsavtalet är även fortsättningsvis kvalitet, hög koncentration och fördjupad samverkan.

Ett sätt att arbeta med kvalitet och fördjupad samverkan är att Malmö universitet satsar på utlokaliserad handledarutbildning för partnerskolor (de skolor och förskolor vi skriver tilläggsavtal med).

Om utlokaliserad handledarutbildning

Intresserad av att teckna tilläggsavtal?

Vi behöver fortfarande ytterligare samarbetspartner/tilläggsavtal inom vissa examensinriktningar. Om du är intresserad av att skriva tilläggsavtal med oss, kontakta VFU-administrationen.

Kontakt

Frågor om VFU: ls.vfu@mau.se

Teknisk support i VFU-portalen: vfusupport@su.se