Inom ämnet oral biologi utförs analys av kliniska mikrobiologiska prover.

Mikrobiologiska analyser

Vi utför många olika mikrobiologiska undersökningar, allt från resistensbestämningar till kontroll av unitvatten, enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

Vi erbjuder följande mikrobiologiska analyser

  • Resistensbestämning (vid prov från tandköttsficka, implantat, slemhinna eller abscess)
  • Prov från tandköttsfickor eller implantat (bakterieodling)
  • Identifiering av spirocheter (konfokalmikroskopi)
  • Prov från abscesser (bakterieodling)
  • Prov från rotkanal (bakterieodling)
  • Prov från slemhinna (svamp och bakterier)
  • Salivprov (laktobaciller och Streptococcus mutans)
  • Funktionskontroll av autoklav (sporprov)
  • Prov från unitvatten (bakterieodling)

Allmänna råd

Vid provtagning

Läs igenom medskickade instruktioner innan provtagning påbörjas. För att undvika förväxling av prover ska namn och personnummer anges på både remiss och provrör. Vid provtagning av unitvatten, ange vilket provtagninsgställe och rum på både remiss och rör.

För att underlätta remisshanteringen och undvika förlängd svarstid, ange både svarsadress och fakturaadress med referens på remissen. Ange också ett telefonnummer ifall vi av någon anledning behöver nå er.

Transport och förpackning

Provröret förpackas i medskickad transporthylsa för att garantera att röret är helt vid framkomst. Remissen skickas tillsammans med provet i ett vadderat kuvert. Skicka gärna provet med A-post så att det kommer oss tillhanda redan nästa dag.

För vattenprover (kontroll av unitvatten) ska prov skickas till labbet på måndagar alternativt torsdagar med A-post (för leverans nästföljande dag).

Provsvar

Beroende på vilken typ av mikrobiologiskt prov lämnas svar efter 1–3 veckor.

Beställning

Beställ mikrobiologisk provtagning genom att ringa labbet eller via mejl. Tänk på att boka in din patient innan du beställer material hos oss, eftersom transportrören endast håller en viss tid.

Efter beställning skickar vi lämpligt transportrör tillsammans med remissblankett och instruktioner för provtagning till kliniken. Om du behöver en ny remissblankett kan den laddas ner och skrivas ut, se Priser och remissblankett.

Skicka aldrig ifylld remiss eller patientuppgifter via mejl, utan alltid tillsammans med provet.

Priser och remissblankett

Oral biologi

040-665 85 93